Faaliyette Bulunduğumuz Sektörler

GAYRİMENKUL

PERAKENDE

FİNANS VE YATIRIM

BANKACILIK

HİZMET

SAĞLIK

MADEN

ENERJİ

TAŞIMA VE LOJİSTİK

REKLAM

TURİZM

MEDYA

TELEKOMÜNİKASYON

İNŞAAT

gayrimenkul-hukuku

Büromuz, gayrimenkul alım, satım, kiralama proje ve danışmanlığı faaliyetlerinde bulunan yerli ve yabancı müvekkillerine alım-satım-kiralama sözleşmeleri ile proje ve danışmanlık sözleşmelerinde, iş ve işlemlerinin hukuki süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini tüm hukuki ihtilaflarının çözümünde ve müzakeresinde, ayrıca özel ve tüzel kişilere karşı, tüm adli ve idari merciiler önünde her aşamada temsil etmektedir.

perakende-hukuku

Büromuz, perakende zincirinin tüm aşamalarında yer alan, tedarik başta olmak üzere küçük ve/veya orta ve/veya büyük ölçekteki işletmelerden AVM’lere kadar, perakende sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere her türlü hukuki ihtilaflarında ve/veya tabi oldukları ve yürürlükteki mevzuat kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, aynı zamanda müvekkillerini resmi, özel, tüzel ve gerçek şahıslar ile olan uyuşmazlıklarda tüm adli ve idari merciiler önünde ayrıca uyuşmazlıkların her aşamada çözümü ve müzakeresinde temsil etmektedir.

finans-ve-yatirim-hukuku

Büromuz, finans ve yatırım sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı ortaklı kurum/kuruluşlara, tabi oldukları yasal mevzuat ve düzenleyici kararlar kapsamında her türlü kuruluş, izin, lisans başvuru ve uyuşmazlıklara ilişkin olmak üzere ve ayrıca bu kurum/kuruluşların tabi oldukları mevzuat kapsamında tüm hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve buna dayalı faaliyetlerinin devamı ve sağlıklı işlemesi bakımından iş ve işlemlerine, uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini resmi ve özel kişilerle olan uyuşmazlıklarda tüm adli ve idari makamlar önünde, aynı zamanda uyuşmazlıklarının her aşamada çözümü ve müzakeresinde temsil etmektedir.

bankacilik-hukuku

Büromuz, bankacılık faaliyetlerinde bulunan yerli ve yabancı müvekkillerine, tabi oldukları yasal mevzuat kapsamında danışmanlık hizmeti vermekte, müvekkillerini aynı zamanda resmi ve özel şahıs, kurum ve kuruluşlarla olan hukuki ihtilaflarda, resmi, idari ve tüm adli merciiler önünde, ayrıca uyuşmazlıkların çözümü ve müzakeresinde temsil etmektedir.

hizmet-hukuku

Büromuz, hizmet sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine, işletme, franchise, tedarik ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi hususlarında danışmanlık hizmeti sunmakta ve müvekkillerini, taraf oldukları tüm ihtilaflarda adli ve idari merciiler önünde, ayrıca uyuşmazlıkların çözümü ve müzakeresinde temsil etmektedir.

saglik-hukuku

Büromuz, sağlık sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine, tıbbi cihaz ve malzeme ithalat ve ihracatı, kamu ihale süreçlerinin takibi, idari izinlerin alınması, ortak pazarlama ve fason üretim anlaşmaları, lisans, depo ve beşeri ilaç sözleşmeleri, dağıtım ve distribütörlük anlaşmaları, araştırma ve veri koruması ile rekabet mevzuatına uyumluluk konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini, resmi ve özel kuruluşlar ve şahıslarla olan ihtilaflarda adli ve idari merciiler önünde temsil etmektedir.

maden-hukuku

Büromuz, madencilik sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine, başta demir-çelik, bakır, mermer madeni işletme ruhsat ve diğer idari izinlerin alınması, çevre ve maden mevzuatı ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum konularında, ayrıca faaliyet konusuna ilişkin iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini, resmi ve özel kuruluşlarla olan ihtilaflarda adli ve idari merciiler önünde temsil etmektedir.

enerji-hukuku

Büromuz, enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine, faaliyet konuları ile ilgili idari izinlerin alınması, enerji, çevre ve rekabet mevzuatına uygunluk, proje finansmanı ve yenilenebilir enerji konuları başta olmak üzere tüm iş ve işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini, resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslarla olan ihtilaflarda adli ve idari makamlar önünde temsil etmektedir.

reklam

Büromuz, reklam sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine, reklamların içerik ve hukuka uygunluk denetiminin sağlanması, ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, resmi kurumlara başvuruların yapılması başta olmak üzere tüm hukuki süreçlerde danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz reklam sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerini, reklam yayınlarından doğan haksız rekabet, maddi manevi tazminat davaları ve ayrıca reklam üzerindeki eser sahipliği ve telif haklarından doğan davalar ile Reklam Kurumu başta olmak üzere resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslarla olan ihtilaflarda adli ve idari merciiler önünde temsil etmektedir. Büromuz ayrıca açıkhava reklam sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine, reklam ünitelerinin idari ve özel kuruluşlardan kiralanması, kurulumu ve bu işlemler için gerekli izinlerin alınmasında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini, idari ve özel kurum/kuruluşlar ile özel şahıslarla olan ihtilaflarda adli ve idari makamlar önünde temsil etmektedir.

taşima-hukuku

Büromuz, taşıma ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine, kara, deniz ve hava taşıma sözleşmeleri ve sigorta sözleşmelerinin akdi ve gümrük işlemlerinin tüm süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini resmi ve özel kuruluşlarla olan ihtilaflarda, adli ve idari tüm merciiler önünde temsil etmektedir.

turizm-hukuku

Büromuz, turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine, proje geliştirme ve finansman, tesis işletme, tedarik, lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresinde danışmanlık hizmeti sunmakta ve müvekkillerini, resmi ve özel kuruluş ve şahıslarla olan ihtilaflarda adli ve idari merciiler önünde temsil etmektedir.

medya-hukuku

Büromuz, görsel ve işitsel medya sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine, lisans, yayın, format ve benzeri sözleşmelerin akdi, RTÜK ve diğer resmi kurumlar nezdindeki başvuru, izin ve itirazların yapılması, yayın tahsisi ile lisans süreçlerinin takibi, eser ve marka sahipliğinden doğan hakların tescili ve korunması süreçleri başta olmak üzere her türlü işlemde hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini, resmi ve özel kuruluşlarla olan ihtilaflarda tüm adli ve idari merciiler önünde, ayrıca ihtilaflarının çözümü ve müzakeresinde temsil etmektedir.

insaat-hukku

Büromuz, inşaat sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine, altyapı, hes projeleri, kat yapı ve kat karşılığı inşaat, taşeronluk sözleşmelerinin ve ihalelerin tüm süreçlerinde, imar mevzuatına uyumluluk ile idari izinlerin alınması konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini resmi ve özel kuruluş ve şahıslarla olan ihtilaflarda adli ve idari merciiler önünde temsil etmektedir.

telekomünikasyon-hukuku

Büromuz, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine, abonelik, altyapı kira, ihtiyari ve zorunlu roaming sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresinde ve ücret ve tarife düzenlemelerine uygunluk, ruhsat ve lisanslama ve Rekabet Kurumu başvurularında danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini; tüketiciler, diğer telekomünikasyon kuruluşları ve idari ve özel kurumlarla olan ihtilaflarda her mecrada temsil etmektedir.